Câu hỏi:

08/07/2019 50,888

Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

Trả lời:

Đáp án D

- Xenlulozơ là polisaccarit

- Saccarozơ  là đissaccarit.

- Glucozơ và fructozơ là monosaccrit

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Glucozơ và fructozơ

Xem đáp án » 08/07/2019 26,828

Câu 2:

Chất nào sau đây không thủy  phân trong môi trường axit ?

Xem đáp án » 08/07/2019 24,093

Câu 3:

Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

Xem đáp án » 08/07/2019 11,821

Câu 4:

Glucozơ và saccarozơ có đặc điểm chung nào sau đây?

Xem đáp án » 08/07/2019 7,432

Câu 5:

Chất nào sau đây còn được gọi là đường mật ong ?

Xem đáp án » 08/07/2019 7,039

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »