Câu hỏi:

21/03/2024 46

Em hãy thực hiện lần lượt các bước sau để tạo biến. 

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bước 1. Trong nhóm lệnh Các biến số, chọn (Hình 3). 

Bước 2. Trong hộp thoại như ở Hình 4, tên cho biến trong ô Tên biến mới rồi chọn OK. 

Bước 3. Trong nhóm lệnh Các biến số, nháy chuột vào ô cạnh biến vừa tạo (Hình 5) để biến hiển thị trên vùng Sân khấu. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bảng 1 giới thiệu lệnh nhập thông tin từ bàn phím biến trong nhóm lệnh Cảm biến. Em hãy tìm hiểu Bảng 1 để tạo chương trình Gọi tên bạn. Khi chạy chương trình, nhân vật Mèo hỏi tên em. Sau khi em nhập tên mình từ bàn phím, Mèo sẽ gọi tên em. 

 

 

Xem đáp án » 21/03/2024 50

Câu 2:

Trong những tình huống nào sau đây, chỉ khi thực hiện thì chương trình mới được thông tin nhận vào để xử ? 

a) Chương trình tính đưa ra giá trị biểu thức 10 + 20 

b) Chương trình nhân vật đọc tên của em sau khi em nhập tên mình từ bàn phím. 

c) Chương trình tính đưa ra quãng đường khi nhập vào vận tốc thời gian. 

Xem đáp án » 21/03/2024 41

Câu 3:

Em hãy tạo chương trình để hiển thị số giây chương trình thực hiện kể từ khi nháy chuột vào . 

Xem đáp án » 21/03/2024 41

Câu 4:

Em hãy tìm hiểu các lệnh trong Bảng 2 trả lời các câu hỏi sau: 

1. Nếu muốn đặt giá trị biến 10, em dùng lệnh nào? 

2. Nếu muốn tăng giá trị biến thêm 3, em dung lệnh nào? 

 

Xem đáp án » 21/03/2024 39

Câu 5:

Em hãy tạo biến đặt giá trị cho biến 5. Sau khi thực hiện mỗi lệnh dưới đây thì biến giá trị bao nhiêu? 

Xem đáp án » 21/03/2024 39

Bình luận


Bình luận