Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dựa vào Bảng 1, em hãy cho biết những phát biểu nào sau đây đúng: 

1. Trong Scratch, dấu “*” biểu thị dấu phép nhân 

2. Biểu thức giá trị  bằng 27. 

3. Biểu thức (6 + 3) : (6 – 3) được tạo trong Scratch  

4. Trong Scratch, biểu thức biểu thị biểu thức: 2 x 6 + 3. 

Xem đáp án » 21/03/2024 199

Câu 2:

Em hãy cho biết giá trị của các biến Họ, Tên, Họ tên sau khi thực hiện khối lệnh ở Hình 2. 

Xem đáp án » 21/03/2024 104

Câu 3:

Em hãy tạo chương trình Nano làm toán. Vùng Sân khấu của chương trình nhân vật Nano các biến. Khi chạy chương trình, Nano sẽ hỏi người dùng nhập hai số (Hình 3) rồi thông báo tổng hai số vừa nhập. 

Gợi ý: Nếu sắp xếp lại các khối lệnh cho ở Hình 4 theo thứ tự phù hợp ghép chúng lại với nhau, em sẽ nhận được chương trình cần tạo. 

 

 

Xem đáp án » 21/03/2024 59

Câu 4:

Theo em, môi trường lập trình Scratch giúp em thực hiện được các yêu cầu sau không? 

a) Tính giá trị biểu thức (6 + 3) × (6 – 2) 

b) Ghép các cụm từ sau thành câu ý nghĩa: đá bóng, tớ cũng thích. 

Xem đáp án » 21/03/2024 50

Câu 5:

Cho biến x giá trị 10. Em hãy cho biết những phát biểu nào sau đây đúng? 

1. Phép cho kết quả : Giá trị của x : 10. 

2. Phép cho kết quả : x + 10 = 20. 

3. Phép cho kết quả 10 + x = 20. 

Xem đáp án » 21/03/2024 48

Câu 6:

a) Em hãy nháy chuột vào phép quan sát kết quả. 

b) Nếu thay táo thành Xin chào chuối thành bạn thì kết quả thay đổi như thế nào? 

Xem đáp án » 21/03/2024 31

Bình luận


Bình luận