Câu hỏi:

14/07/2019 24,649

Để giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động ở nước ta, hướng nào sau đây đạt hiệu quả cao nhất?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Mục 3, SGK/75 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế ở nước ta chuyển dịch theo hướng nào sau đây?

Xem đáp án » 14/07/2019 94,428

Câu 2:

Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế ở nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây?

Xem đáp án » 14/07/2019 74,763

Câu 3:

Nhận định nào dưới đây không đúng với đặc điểm lao động nước ta?

Xem đáp án » 14/07/2019 57,156

Câu 4:

Chất lượng nguồn lao động nước ta còn nhiều hạn chế, nguyên nhân chủ yếu là do

Xem đáp án » 14/07/2019 41,632

Câu 5:

Trong các biện pháp dưới đây, biện pháp nào là cấp bách để nâng cao lượng nguồn lao động của nước ta hiện nay?

Xem đáp án » 14/07/2019 34,168

Câu 6:

Cơ cấu lao động phân theo thành thị, nông thôn ở nước ta có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 14/07/2019 29,300

Câu 7:

Trong cơ cấu lao động có việc làm ở nước ta phân theo trình độ chuyên môn kĩ thuật, thành phần chiếm tỉ trọng cao nhất là

Xem đáp án » 14/07/2019 26,591

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK