Câu hỏi:

27/02/2020 127

Điền các dấu ">"; "<"; "=" vào ô trống

Trả lời:

+ Ta có: |3| = 3; |5| = 5. Mà 3 < 5 nên |3| < |5|.

+ |–3| = 3; |–5| = 5. Mà 3 < 5 nên |–3| < |–5|.

+ |–1| = 1; |0| = 0. Mà 1 > 0 nên |–1| > |0|.

+ Vì 2 và –2 là hai số đối nhau nên |2| = |–2|.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần:  -101, 15, 0, 7, -8, 2001

Xem đáp án » 27/02/2020 662

Câu 2:

Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 2, -17, 5, 1, -2, 0

Xem đáp án » 27/02/2020 484

Câu 3:

Xem trục số nằm ngang (h.42). Điền các từ: bên phải, bên trái, lớn hơn, nhỏ hơn hoặc các dấu: “>”, “<” vào chỗ trống dưới đây cho đúng:

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

a) Điểm -5 nằm ..... điểm -3, nên -5 ..... -3, và viết: -5 ..... -3;

b) Điểm 2 nằm ..... điểm -3, nên 2 ..... -3, và viết: 2 ..... -3;

 

c) Điểm -2 nằm ..... điểm 0, nên -2 ..... 0, và viết: -2 ..... 0.

Xem đáp án » 27/02/2020 305

Câu 4:

So sánh:

a) 2 và 7;        b) -2 và -7;        c) -4 và 2;

d) -6 và 0;        e) 4 và -2;        g) 0 và 3.

Xem đáp án » 27/02/2020 186

Câu 5:

Điền các dấu ">"; "<", "=" vào ô trống

Xem đáp án » 27/02/2020 177

Câu 6:

Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau 2000, -3011, -10.

Xem đáp án » 27/02/2020 176

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »