Câu hỏi:

03/04/2020 562

Tính Δy và yx của các hàm số sau theo x và Δxy = 2x3

Trả lời:

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm số gia của hàm số fx = x3, biết rằng:

a.x0 = 1; Δx = 1;

b.x0 = 1; Δx = -0,1;

Xem đáp án » 03/04/2020 11,483

Câu 2:

Một vật rơi tự do theo phương trình s = 1/2 gt2, trong đó g9,8m/s2 là gia tốc trọng trường.

a. Tìm vận tốc trung bình của chuyển động trong khoảng thời gian từ t t = 5s đến t + Δt, trong các trường hợp Δt=0,1s; Δt=0,05s; Δt=0,001s.

b. Tìm vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm t = 5s.

Xem đáp án » 03/04/2020 9,015

Câu 3:

Tính Δy và yx của các hàm số sau theo x và Δx: y = 2x - 5

Xem đáp án » 03/04/2020 4,223

Câu 4:

Viết phương trình tiếp tuyến đường cong y=x3.

a. Tại điểm -1;1;

b. Tại điểm có hoành độ bằng 2;

c. Biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng 3.

Xem đáp án » 03/04/2020 3,930

Câu 5:

Viết phương trình tiếp tuyến của hypebol y = 1x

a) Tại điểm 12; 2 ;

b) Tại điểm có hoành độ bằng -1;

c) Biết rằng hệ số góc của tiếp tuyến bằng -14

Xem đáp án » 03/04/2020 2,739

Câu 6:

Tính Δy và yx của các hàm số sau theo x và Δxy = x2 - 1

Xem đáp án » 03/04/2020 2,317

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »