Câu hỏi:

06/04/2020 6,534

Kết luận nào sau đây là sai

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

• Protein là những polipeptit cao phẩn tử có phân tử khối từ vài chục đến vài triệu, được tạo thành từ các gốc α-amino axit, axit nucleic, lipit,...→ Đáp án A đúng.

• Khi đun nóng protein với axit hoặc kiềm thì nó sẽ bị thủy phân thành α-amino axit → Đáp án B là đáp án sai

• Protein là chất cao phân tử còn lipit thường có phân tử khối nhỏ nên không là chất cao phân tử → Đáp án C đúng

• Phân tử protein do chuỗi polipeptit tạo nên, còn phân tử polipeptit tạo thành từ các mắt xích amino axit → Đáp án D đúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là sai? 

Xem đáp án » 08/04/2020 18,496

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng

Xem đáp án » 08/04/2020 15,187

Câu 3:

Nhận định nào sau đây đúng? 

Xem đáp án » 06/04/2020 14,935

Câu 4:

Phát biểu không đúng là: 

Xem đáp án » 06/04/2020 12,218

Câu 5:

Chọn phát biểu sai

Xem đáp án » 06/04/2020 11,826

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây sai

Xem đáp án » 08/04/2020 11,425

Câu 7:

Nhận xét nào sau đây sai

Xem đáp án » 06/04/2020 10,617

Bình luận


Bình luận