Câu hỏi:

06/04/2020 1,472

Phát biểu nào dưới đây không đúng? 

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là sai? 

Xem đáp án » 08/04/2020 18,496

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng

Xem đáp án » 08/04/2020 15,186

Câu 3:

Nhận định nào sau đây đúng? 

Xem đáp án » 06/04/2020 14,935

Câu 4:

Phát biểu không đúng là: 

Xem đáp án » 06/04/2020 12,218

Câu 5:

Chọn phát biểu sai

Xem đáp án » 06/04/2020 11,826

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây sai

Xem đáp án » 08/04/2020 11,425

Câu 7:

Nhận xét nào sau đây sai

Xem đáp án » 06/04/2020 10,617

Bình luận


Bình luận