Câu hỏi:

06/04/2020 3,090

Phát biểu không đúng là? 

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

các phát biểu A, C, D đều đúng theo định nghĩa.

B sai vì phân tử đipeptit chỉ có 1 liên kết pepit chỉ chứa 1 nhóm CO–NH mà thôi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là sai? 

Xem đáp án » 08/04/2020 18,460

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng

Xem đáp án » 08/04/2020 15,015

Câu 3:

Nhận định nào sau đây đúng? 

Xem đáp án » 06/04/2020 14,863

Câu 4:

Phát biểu không đúng là: 

Xem đáp án » 06/04/2020 12,191

Câu 5:

Chọn phát biểu sai

Xem đáp án » 06/04/2020 11,757

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây sai

Xem đáp án » 08/04/2020 11,408

Câu 7:

Nhận xét nào sau đây sai

Xem đáp án » 06/04/2020 10,605

Bình luận


Bình luận