Câu hỏi:

18/07/2020 231

Hoạt động sản xuất công nghiệp diễn ra mạnh mẽ nhất ở khu vực nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Trên thế giới, công nghiệp phát triển mạnh nhất ở khu vực các nước phát triển thuộc khu vực Bắc Mĩ (Hoa Kì, Canađa), châu Âu, Đông Á. Đông Nam Á, Bắc Phi, Trung là khu vực tập trung các nước đang phát triển và chậm phát triển, hoạt động công nghiệp chưa thật sự phát triển mạnh mẽ.

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoạt động nào sau đây làm gia tăng diện tích đất hoang hóa ở vùng đồi núi?

Xem đáp án » 18/07/2020 204

Câu 2:

Hoạt động nào sau đây góp phần nâng cao độ phì của đất?

Xem đáp án » 18/07/2020 190

Câu 3:

Biện pháp nào sau đây không có vai trò trong hạn chế tình trạng ngập lụt và hạn hán trong sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bằng?

Xem đáp án » 18/07/2020 175

Câu 4:

Phát triển công nghiệp bền vững cần đi đôi với

Xem đáp án » 18/07/2020 168

Câu 5:

Thành phần tự nhiên bị biến đổi mạnh do hoạt động canh tác, xây dựng các công trình thủy lợi của con người là

Xem đáp án » 18/07/2020 165

Câu 6:

Hoạt động nông nghiệp ở các nước phát triển thường có đặc điểm là

Xem đáp án » 18/07/2020 157

Bình luận


Bình luận