Câu hỏi:

18/07/2020 177

Phát triển công nghiệp bền vững cần đi đôi với

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Phát triển bền vững là sự phát triển của hôm nay đảm bảo được cho sự phát triển của ngày mai. Do vậy để sản xuất công nghiệp bền vững cần đi đôi với việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên => tránh làm tổn hại ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và suy giảm tài nguyên thiên nhiên.

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoạt động sản xuất công nghiệp diễn ra mạnh mẽ nhất ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 243

Câu 2:

Hoạt động nào sau đây làm gia tăng diện tích đất hoang hóa ở vùng đồi núi?

Xem đáp án » 18/07/2020 212

Câu 3:

Hoạt động nào sau đây góp phần nâng cao độ phì của đất?

Xem đáp án » 18/07/2020 201

Câu 4:

Biện pháp nào sau đây không có vai trò trong hạn chế tình trạng ngập lụt và hạn hán trong sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bằng?

Xem đáp án » 18/07/2020 183

Câu 5:

Thành phần tự nhiên bị biến đổi mạnh do hoạt động canh tác, xây dựng các công trình thủy lợi của con người là

Xem đáp án » 18/07/2020 174

Câu 6:

Hoạt động nông nghiệp ở các nước phát triển thường có đặc điểm là

Xem đáp án » 18/07/2020 174

Bình luận


Bình luận