Câu hỏi:

18/07/2020 157

Hoạt động nông nghiệp ở các nước phát triển thường có đặc điểm là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Hoạt động công nghiệp ở các nước phát triển thường có đặc điểm là sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo phương thức hiện đại, sử dụng nhiều máy móc công cụ hiện đại, sản xuất quy mô lớn và áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kĩ thuật trong sản xuất nhằm mang lại năng suất chất lượng lớn.

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoạt động sản xuất công nghiệp diễn ra mạnh mẽ nhất ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 229

Câu 2:

Hoạt động nào sau đây làm gia tăng diện tích đất hoang hóa ở vùng đồi núi?

Xem đáp án » 18/07/2020 203

Câu 3:

Hoạt động nào sau đây góp phần nâng cao độ phì của đất?

Xem đáp án » 18/07/2020 189

Câu 4:

Biện pháp nào sau đây không có vai trò trong hạn chế tình trạng ngập lụt và hạn hán trong sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bằng?

Xem đáp án » 18/07/2020 175

Câu 5:

Phát triển công nghiệp bền vững cần đi đôi với

Xem đáp án » 18/07/2020 167

Câu 6:

Thành phần tự nhiên bị biến đổi mạnh do hoạt động canh tác, xây dựng các công trình thủy lợi của con người là

Xem đáp án » 18/07/2020 165

Bình luận


Bình luận