Câu hỏi:

18/07/2020 202

Hoạt động nào sau đây góp phần nâng cao độ phì của đất?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Để nâng cao độ phì của đất, biện pháp có hiệu quả là bón phân cải tạo đất. Trong phân bón chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cây. Các chất dinh dưỡng chính trong phân là: đạm, lân và kali. Ngoài các chất trên, còn có các nhóm nguyên tố vi lượng.

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoạt động sản xuất công nghiệp diễn ra mạnh mẽ nhất ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 243

Câu 2:

Hoạt động nào sau đây làm gia tăng diện tích đất hoang hóa ở vùng đồi núi?

Xem đáp án » 18/07/2020 212

Câu 3:

Biện pháp nào sau đây không có vai trò trong hạn chế tình trạng ngập lụt và hạn hán trong sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bằng?

Xem đáp án » 18/07/2020 185

Câu 4:

Phát triển công nghiệp bền vững cần đi đôi với

Xem đáp án » 18/07/2020 178

Câu 5:

Thành phần tự nhiên bị biến đổi mạnh do hoạt động canh tác, xây dựng các công trình thủy lợi của con người là

Xem đáp án » 18/07/2020 176

Câu 6:

Hoạt động nông nghiệp ở các nước phát triển thường có đặc điểm là

Xem đáp án » 18/07/2020 174

Bình luận


Bình luận