Câu hỏi:

18/07/2020 213

Hoạt động nào sau đây làm gia tăng diện tích đất hoang hóa ở vùng đồi núi?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Trên vùng đồi núi, con người chặt phá rừng bừa bãi làm xuất hiện nhiều vùng đất trống, đồi núi trọc. Khi mưa lớn trên vùng đất dốc + mất lớp phủ thực vật -> đất đai dễ bị xói mòn, rửa trôi (do không có rễ cây giữ đất), làm gia tăng diện tích đất hoang hóa, suy thoái ở vùng đồi núi.

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoạt động sản xuất công nghiệp diễn ra mạnh mẽ nhất ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 243

Câu 2:

Hoạt động nào sau đây góp phần nâng cao độ phì của đất?

Xem đáp án » 18/07/2020 202

Câu 3:

Biện pháp nào sau đây không có vai trò trong hạn chế tình trạng ngập lụt và hạn hán trong sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bằng?

Xem đáp án » 18/07/2020 185

Câu 4:

Phát triển công nghiệp bền vững cần đi đôi với

Xem đáp án » 18/07/2020 178

Câu 5:

Thành phần tự nhiên bị biến đổi mạnh do hoạt động canh tác, xây dựng các công trình thủy lợi của con người là

Xem đáp án » 18/07/2020 176

Câu 6:

Hoạt động nông nghiệp ở các nước phát triển thường có đặc điểm là

Xem đáp án » 18/07/2020 174

Bình luận


Bình luận