Câu hỏi:

18/07/2020 172

Biện pháp nào sau đây không có vai trò trong hạn chế tình trạng ngập lụt và hạn hán trong sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bằng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Ruộng bậc thang là phương thức canh tác phổ biến trên các sườn đồi ở vùng miền núi phía Bắc nước ta, làm ruộng bậc thang giúp hạn chế tình trạng xói mòn, sạt lở đất và giữ được độ phì của đất => Ruộng bậc thang không phải là hình thức canh tác nông nghiệp ở vùng đồng bằng.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoạt động sản xuất công nghiệp diễn ra mạnh mẽ nhất ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 222

Câu 2:

Hoạt động nào sau đây làm gia tăng diện tích đất hoang hóa ở vùng đồi núi?

Xem đáp án » 18/07/2020 201

Câu 3:

Hoạt động nào sau đây góp phần nâng cao độ phì của đất?

Xem đáp án » 18/07/2020 185

Câu 4:

Phát triển công nghiệp bền vững cần đi đôi với

Xem đáp án » 18/07/2020 165

Câu 5:

Thành phần tự nhiên bị biến đổi mạnh do hoạt động canh tác, xây dựng các công trình thủy lợi của con người là

Xem đáp án » 18/07/2020 159

Câu 6:

Hoạt động nông nghiệp ở các nước phát triển thường có đặc điểm là

Xem đáp án » 18/07/2020 153

Bình luận


Bình luận