Câu hỏi:

23/07/2020 474

Cho các phân số 528950. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là B

Mẫu chung của hai phân số sẽ là bội chung của 28 và 50

28 = 22.7; 50 = 2.52 ⇒ BCNN(28;50) = 22.52.7 = 700

⇒ BC(28;50) = B(700)

Ta thấy 500 không phải là bội của 700 do đó, đáp án B sai

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

So sánh các phân số A=3535.232323353535.2323; B=35353534;C=23232322

Xem đáp án » 23/08/2020 4,241

Câu 2:

Quy đồng mẫu số hai phân số 27;5-8 được hai phân số lần lượt là :

Xem đáp án » 23/07/2020 2,317

Câu 3:

So sánh A=20182018+120182019+1  và 20182017+120182018+1 .

Xem đáp án » 23/08/2020 2,026

Câu 4:

Mẫu số chung của các phân số 25;2318;575 là:

Xem đáp án » 23/07/2020 1,674

Câu 5:

Mẫu chung nguyên dương nhỏ nhất của các phân số 1932.7.11;2333.72.19 là :

Xem đáp án » 23/07/2020 1,140

Câu 6:

Quy đồng mẫu hai phân số 5.4+5.73.10+15; 6.9-2.1753.3-119 ta được:

Xem đáp án » 23/07/2020 1,111

Câu 7:

Số các cặp số nguyên (x;y) thỏa mãn 124<x8<y4<12  là

Xem đáp án » 23/08/2020 1,072

Bình luận


Bình luận