Câu hỏi:

24/09/2022 10,197

Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

 Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2 là Na2CO3 vì Na2CO3 tạo kết tủa trắng với Ca(OH)2

Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2 là: A. Na2CO3  B. KCl C. NaOH D. NaNO3 (ảnh 1)

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phân biệt  hai dung dịch NaOH và Ba(OH)2 đựng trong hai lọ mất nhãn ta dùng thuốc thử:

Xem đáp án » 24/09/2022 42,501

Câu 2:

Dung dịch Ca(OH)2 phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?

Xem đáp án » 24/09/2022 36,334

Câu 3:

Để nhận biết dd KOH và dd Ba(OH)2  ta dùng thuốc thử là:

Xem đáp án » 24/09/2022 32,930

Câu 4:

Cho  100ml  dung  dịch  Ba(OH)2  0,1M  vào  100ml  dung  dịch HCl 0,1M. Dung dịch thu được sau phản ứng:

Xem đáp án » 24/09/2022 24,342

Câu 5:

Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit:

Xem đáp án » 24/09/2022 23,303

Câu 6:

Nhóm các dung dịch có pH > 7 là:

Xem đáp án » 24/09/2022 23,288

Câu 7:

Dãy các bazơ bị phân hủy ở nhiệt độ cao:

Xem đáp án » 24/09/2022 17,648

Bình luận


Bình luận