Câu hỏi:

01/08/2020 59,253

Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến TDA biến:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến T DA biến (ảnh 1)

Theo đề bài, ABCD là hình bình hành

DA=CB

TDA(C)=B.

Đáp án C.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây là sai:

Xem đáp án » 01/08/2020 36,707

Câu 2:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 01/08/2020 30,409

Câu 3:

Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến TAB + AD biến điểm A thành điểm:

Xem đáp án » 01/08/2020 24,913

Câu 4:

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình x + y - 2 = 0. Hỏi phép dời hình có được là bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua tâm O và phép tịnh tiến theo vecto u(3;2) biến d thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau?

Xem đáp án » 01/08/2020 18,790

Câu 5:

Cho đường tròn (C) có tâm O và đường kính AB. Gọi ∆ là tiếp tuyến của (C) tại điểm A. Phép tịnh tiến TAB biến ∆ thành:

Xem đáp án » 01/08/2020 18,566

Câu 6:

Cho v(-1;5) và điểm M’(4;2). Biết M’ là ảnh của M qua phép tịnh tiến Tv . Tìm M.

Xem đáp án » 01/08/2020 13,528

Bình luận


Bình luận