Câu hỏi:

03/08/2020 1,361

Đáp án không phải là yêu cầu khi so sánh?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Yêu cầu của thao tác lập luận so sánh:

- So sánh các đối tượng liên quan trên cùng một bình diện, tiêu chí nhất định

- Chỉ ra điểm giống, khác nhau

- Nêu bật được đặc trưng đối tượng cần bàn bạc

Đáp án cần chọn là: C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mục đích của thao tác lập luận so sánh?

Xem đáp án » 03/08/2020 1,363

Câu 2:

Trong phép lập luận so sánh, trình tự sau đúng hay sai ? 

1. Xác định nội dung, đối tượng

2. Xác định mục đích so sánh

3. Tìm điểm tương đồng và điểm tương phản căn cứ vào một bình diện, một tiêu chí thống nhất

4. Làm rõ bản chất, đặc điểm đối tượng

Xem đáp án » 05/09/2020 1,139

Câu 3:

So sánh là bàn bạc, đánh giá, nhận xét về 1 vấn đề, đúng hay sai?

Xem đáp án » 05/09/2020 993

Câu 4:

Đáp án không phải các cách so sánh?

Xem đáp án » 03/08/2020 754

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK