Câu hỏi:

05/09/2020 942

So sánh là bàn bạc, đánh giá, nhận xét về 1 vấn đề, đúng hay sai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

ð Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đáp án không phải là yêu cầu khi so sánh?

Xem đáp án » 03/08/2020 1,287

Câu 2:

Mục đích của thao tác lập luận so sánh?

Xem đáp án » 03/08/2020 1,263

Câu 3:

Trong phép lập luận so sánh, trình tự sau đúng hay sai ? 

1. Xác định nội dung, đối tượng

2. Xác định mục đích so sánh

3. Tìm điểm tương đồng và điểm tương phản căn cứ vào một bình diện, một tiêu chí thống nhất

4. Làm rõ bản chất, đặc điểm đối tượng

Xem đáp án » 05/09/2020 1,101

Câu 4:

Đáp án không phải các cách so sánh?

Xem đáp án » 03/08/2020 719

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK