Câu hỏi:

05/09/2020 1,104

Trong phép lập luận so sánh, trình tự sau đúng hay sai ? 

1. Xác định nội dung, đối tượng

2. Xác định mục đích so sánh

3. Tìm điểm tương đồng và điểm tương phản căn cứ vào một bình diện, một tiêu chí thống nhất

4. Làm rõ bản chất, đặc điểm đối tượng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đáp án không phải là yêu cầu khi so sánh?

Xem đáp án » 03/08/2020 1,294

Câu 2:

Mục đích của thao tác lập luận so sánh?

Xem đáp án » 03/08/2020 1,267

Câu 3:

So sánh là bàn bạc, đánh giá, nhận xét về 1 vấn đề, đúng hay sai?

Xem đáp án » 05/09/2020 947

Câu 4:

Đáp án không phải các cách so sánh?

Xem đáp án » 03/08/2020 721

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK