Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11: (có đáp án) Tuần 8 Tìm hiểu về Thao tác lập luận so sánh

  • 1335 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Mục đích của thao tác lập luận so sánh?

Xem đáp án

Mục đích thao tác lập luận so sánh là:

- Làm sáng rõ đối tượng đang nghiên cứu trong tương quan với đối tượng khác

- So sánh đúng làm cho bài văn nghị luận sáng rõ, cụ thể, sinh động và có sức thuyết phục

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Đáp án không phải là yêu cầu khi so sánh?

Xem đáp án

Yêu cầu của thao tác lập luận so sánh:

- So sánh các đối tượng liên quan trên cùng một bình diện, tiêu chí nhất định

- Chỉ ra điểm giống, khác nhau

- Nêu bật được đặc trưng đối tượng cần bàn bạc

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Đáp án không phải các cách so sánh?

Xem đáp án

Các cách so sánh:

- So sánh tương đồng, so sánh tương phản

- So sánh các yếu tố trong nội bộ đối tượng

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận