Câu hỏi:

03/08/2020 754

Đáp án không phải các cách so sánh?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các cách so sánh:

- So sánh tương đồng, so sánh tương phản

- So sánh các yếu tố trong nội bộ đối tượng

Đáp án cần chọn là: A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mục đích của thao tác lập luận so sánh?

Xem đáp án » 03/08/2020 1,363

Câu 2:

Đáp án không phải là yêu cầu khi so sánh?

Xem đáp án » 03/08/2020 1,360

Câu 3:

Trong phép lập luận so sánh, trình tự sau đúng hay sai ? 

1. Xác định nội dung, đối tượng

2. Xác định mục đích so sánh

3. Tìm điểm tương đồng và điểm tương phản căn cứ vào một bình diện, một tiêu chí thống nhất

4. Làm rõ bản chất, đặc điểm đối tượng

Xem đáp án » 05/09/2020 1,139

Câu 4:

So sánh là bàn bạc, đánh giá, nhận xét về 1 vấn đề, đúng hay sai?

Xem đáp án » 05/09/2020 993

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK