Câu hỏi:

04/08/2020 426

Xét mệnh đề P:"x:x2x+2>0". Mệnh đề phủ định P¯ của P là:

Trả lời:

Mệnh đề phủ định của mệnh đề "​ xX;​​  P(x)" là "​ xX;​​  P(x)¯"

Do đó, mệnh đề phủ định P¯ của P là: "​ xR;​​  x2x+20"

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lớp 10B có 45 học sinh. Trong kì thi học kì I có 20 em đạt loại giỏi môn Toán; 18 em đạt loại giỏi môn Tiếng Anh; 17 em đạt loại giỏi môn Ngữ văn; 5 em đạt loại giỏi cả ba môn học trên và 7 em không đạt loại giỏi môn nào trong ba môn học trên. Số học sinh chỉ đạt loại giỏi một trong ba môn học trên là:

Xem đáp án » 05/08/2020 1,315

Câu 2:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án » 04/08/2020 400

Câu 3:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng?

Xem đáp án » 04/08/2020 222

Câu 4:

Cho các tập hợp A, B, C. Miền tô đậm trong hình vẽ bên biểu diễn tập hợp nào dưới đây?

Xem đáp án » 04/08/2020 218

Câu 5:

Cho hai tập hợp A, B thỏa mãn: x,xAxBx,xBxA.

Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 04/08/2020 204

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »