Câu hỏi:

04/08/2020 222

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng?

Trả lời:

Gọi A’ ;  B’ ;  C’ ; D’ lần  lượt  là mệnh đề đảo của  các mệnh đề A ; B ; C ; D.

* A’ : Nếu a+ b chia hết cho c thì a và b cùng chia hết cho c.

  Mệnh đề đảo này sai. Ví dụ : 2+ 4 chia hết cho 3 nhưng 2 và 4 cùng không chia hết cho 3.

* B’ : Nếu một số nguyên chia hết cho 2 và 3 thì số đó chia hết cho 6.

Mệnh đề đảo này đúng.

Giả sử n chia hết cho 2 và 3.

Vi n chia hết cho 2 nên tồn tại số nguyên m sao cho : n = 2m.

Lại có ; n = 2m chia hết cho 3 nên ; tồn tại số nguyên k sao cho m = 3k

Khi đó, n = 2.3k = 6k n6

*C’ : Nếu ít nhất một trong hai số x, y dương  thì x+ y > 0 .

Mệnh đề đảo này sai. Ví dụ : x = 2 ; y = -3 nhưng 2+ (-3) < 0 

* Phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a0) có hai nghiệm phân biệt thì a và c trái dấu nhau.

Mệnh đề đảo này sai: Ví dụ phương trình bậc hai x2 -  3x + 2= 0  có 2 nghiệm là x = 1 và x =2 nhưng a và c đều dương.

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lớp 10B có 45 học sinh. Trong kì thi học kì I có 20 em đạt loại giỏi môn Toán; 18 em đạt loại giỏi môn Tiếng Anh; 17 em đạt loại giỏi môn Ngữ văn; 5 em đạt loại giỏi cả ba môn học trên và 7 em không đạt loại giỏi môn nào trong ba môn học trên. Số học sinh chỉ đạt loại giỏi một trong ba môn học trên là:

Xem đáp án » 05/08/2020 1,313

Câu 2:

Xét mệnh đề P:"x:x2x+2>0". Mệnh đề phủ định P¯ của P là:

Xem đáp án » 04/08/2020 425

Câu 3:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án » 04/08/2020 400

Câu 4:

Cho các tập hợp A, B, C. Miền tô đậm trong hình vẽ bên biểu diễn tập hợp nào dưới đây?

Xem đáp án » 04/08/2020 215

Câu 5:

Cho hai tập hợp A, B thỏa mãn: x,xAxBx,xBxA.

Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 04/08/2020 203

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »