Câu hỏi:

13/08/2020 68

Đường thẳng đi qua hai điểm A(1;-2) và B(-2;0) có hệ số góc là

Trả lời:

Đường thẳng AB đi qua A(1; -2) và vecto chỉ phương AB(-3;2)nên  có vecto pháp tuyến n(2;3).

Phương trình AB:  2( x- 1) + 3( y + 1) = 0

2x+3y+1=0y=-23x-13

Vậy hệ số góc của đường thẳng AB là:  k=-23

Chọn B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 15/08/2020 154

Câu 2:

Khi đường thẳng :y=x+2m  cắt parabol P:y=x2-x+3  tại hai điểm phân biệt A,B thì tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là

Xem đáp án » 14/08/2020 150

Câu 3:

Rút gọn biểu thức A=sinπ+x-cosπ2-x+tan3π2-x+cot2π-x , ta được

Xem đáp án » 15/08/2020 137

Câu 4:

Xét tính chẵn lẻ của hàm số y=fx=1-2x+2x+1 ta có

Xem đáp án » 13/08/2020 105

Câu 5:

Cho hai số không âm x, y có tổng bằng S không đổi. Giá trị lớn nhất của tích xy là

Xem đáp án » 15/08/2020 87

Câu 6:

Cho hàm số y=fx=m2-1x+2m-3.

Tất cả các giá trị của tham số m để hàm số đồng biến trên  là

Xem đáp án » 13/08/2020 82

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »