Câu hỏi:

25/08/2020 71

Thủy phân hoàn toàn một lượng tristrearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được 1 mol glyxerol và

Trả lời:

Tristearin là trieste của glixerol và axit stearic ( C17H35COOH).

Khi thủy phân trong dung dịch kiềm sẽ tạo muối và glixerol.

(1 mol trieste tạo 1mol glixerol và 3 mol muối Na)

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thủy phân triolein trong môi trường axit thu được sản phẩm là

Xem đáp án » 25/08/2020 1,784

Câu 2:

Tính lượng triolein cần để điều chế 5,88 kg glixerol (H = 85%)?

Xem đáp án » 25/08/2020 1,014

Câu 3:

Đun glixerol với hỗn hợp các gồm n axit béo khác nhau (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?

Xem đáp án » 25/08/2020 919

Câu 4:

Xà phòng hoá hoàn toàn m gam chất béo cần vừa đủ 0,03 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 9,18 gam xà phòng. Giá trị của m là

Xem đáp án » 25/08/2020 441

Câu 5:

Triolein tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

Xem đáp án » 25/08/2020 328

Câu 6:

Thủy phân hoàn toàn một lượng triolein trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được  0,2 mol glyxerol và

Xem đáp án » 25/08/2020 261

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »