Câu hỏi:

25/08/2020 254

Thủy phân hoàn toàn một lượng triolein trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được  0,2 mol glyxerol và

Trả lời:

Tristearin là trieste của glixerol và axit oleic (C17H33COOH).

Khi thủy phân trong dung dịch kiềm sẽ tạo muối và glixerol.

(0,2 mol trieste tạo 0,2 mol glixerol và 0,6 mol muối Na)

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thủy phân triolein trong môi trường axit thu được sản phẩm là

Xem đáp án » 25/08/2020 1,761

Câu 2:

Tính lượng triolein cần để điều chế 5,88 kg glixerol (H = 85%)?

Xem đáp án » 25/08/2020 967

Câu 3:

Đun glixerol với hỗn hợp các gồm n axit béo khác nhau (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?

Xem đáp án » 25/08/2020 871

Câu 4:

Xà phòng hoá hoàn toàn m gam chất béo cần vừa đủ 0,03 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 9,18 gam xà phòng. Giá trị của m là

Xem đáp án » 25/08/2020 418

Câu 5:

Triolein tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

Xem đáp án » 25/08/2020 316

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »