Câu hỏi:

31/08/2020 136

Một hàm số bậc hai có đồ thị như hình vẽ bên. Công thức biểu diễn hàm số đó là:

Trả lời:

Gọi phương trình của đồ thị hàm số là y =ax2 + bx + c.

Dựa vào hình vẽ, ta thấy đồ thị hàm số đi qua các điểm O(0; 0);  (1; -1) và(2; 0).

Thay tọa độ các điểm này vào phương trình hàm số ta được hệ phương trình:

0=a.02+b.0+c1=a.12+b.1+c0=a.22+b.2+cc=0a+b+c=14a+2b+c=0a=1b=2c=0

Phương trình đồ thị hàm số là y = x2  2x

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y = ax2 + bx + c (a > 0). Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 08/09/2020 1,570

Câu 2:

Khi tịnh tiến parabol y = 2x2 sang trái 3 đơn vị, ta được đồ thị của hàm số:

Xem đáp án » 07/09/2020 581

Câu 3:

Tìm giá trị thực của hàm số y = mx2 -2mx – 3m – 2 có giá trị nhỏ nhất bằng -10 trên R

Xem đáp án » 07/09/2020 441

Câu 4:

Giao điểm của parabol (P): y = x2 + 5x + 4 với trục hoành:

Xem đáp án » 07/09/2020 359

Câu 5:

Cho hàm số y = ax2 + bx + c có đồ thị như hình bên.

Khẳng định nào sau đây đúng ?

Xem đáp án » 08/09/2020 293

Câu 6:

Cho hàm số y = ax2 + bx + c có đồ thị (P) như hình vẽ.

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 07/09/2020 278

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »