Câu hỏi:

05/09/2020 3,419

Đối tượng phân tích trong bộ môn văn học là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là: E

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn đáp án đúng về khái niệm phân tích:

Xem đáp án » 05/09/2020 4,127

Câu 2:

Tác dụng của phân tích là:

Xem đáp án » 05/09/2020 1,105

Câu 3:

Yêu cầu khi phân tích là gì?

Xem đáp án » 05/09/2020 829

Câu 4:

Bàn bạc, đánh giá, nhận xét về một vấn đề có phải nội dung chính của thao tác phân tích không? 

Xem đáp án » 05/09/2020 794

Câu 5:

Cách làm khi phân tích:

Xem đáp án » 05/09/2020 641

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK