Câu hỏi:

05/09/2020 831

Bàn bạc, đánh giá, nhận xét về một vấn đề có phải nội dung chính của thao tác phân tích không? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn đáp án đúng về khái niệm phân tích:

Xem đáp án » 05/09/2020 4,261

Câu 2:

Đối tượng phân tích trong bộ môn văn học là:

Xem đáp án » 05/09/2020 3,474

Câu 3:

Tác dụng của phân tích là:

Xem đáp án » 05/09/2020 1,187

Câu 4:

Yêu cầu khi phân tích là gì?

Xem đáp án » 05/09/2020 859

Câu 5:

Cách làm khi phân tích:

Xem đáp án » 05/09/2020 674

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK