Câu hỏi:

05/09/2020 1,187

Tác dụng của phân tích là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

ð Đáp án cần chọn là: D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn đáp án đúng về khái niệm phân tích:

Xem đáp án » 05/09/2020 4,261

Câu 2:

Đối tượng phân tích trong bộ môn văn học là:

Xem đáp án » 05/09/2020 3,470

Câu 3:

Yêu cầu khi phân tích là gì?

Xem đáp án » 05/09/2020 859

Câu 4:

Bàn bạc, đánh giá, nhận xét về một vấn đề có phải nội dung chính của thao tác phân tích không? 

Xem đáp án » 05/09/2020 829

Câu 5:

Cách làm khi phân tích:

Xem đáp án » 05/09/2020 674

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK