Câu hỏi:

05/09/2020 829

Yêu cầu khi phân tích là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Yêu cầu phân tích: Phải nắm vững đặc điểm cấu trúc của đối tượng để chia tách một cách hợp lí. Sau khi phân tích tìm hiểu từng bộ phận, chi tiết phải tổng hợp khái quát lại để nhận thức đối tượng đầy đủ, sâu sắc và trình bày ngắn gọn.

ð Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn đáp án đúng về khái niệm phân tích:

Xem đáp án » 05/09/2020 4,124

Câu 2:

Đối tượng phân tích trong bộ môn văn học là:

Xem đáp án » 05/09/2020 3,418

Câu 3:

Tác dụng của phân tích là:

Xem đáp án » 05/09/2020 1,103

Câu 4:

Bàn bạc, đánh giá, nhận xét về một vấn đề có phải nội dung chính của thao tác phân tích không? 

Xem đáp án » 05/09/2020 794

Câu 5:

Cách làm khi phân tích:

Xem đáp án » 05/09/2020 639

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK