Câu hỏi:

08/09/2020 367

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta thấy số nguyên, phân số hay số vô tỉ đều là số thực

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 08/09/2020 5,641

Câu 2:

Q = 

Xem đáp án » 08/09/2020 536

Câu 3:

Gọi x là giá trị thỏa mãn 2,25.x+20,5x-1219=113. Chọn câu đúng

Xem đáp án » 08/09/2020 324

Câu 4:

Giá trị nào của x thỏa mãn

(10,22:0,7)x : 0,001 -125= 12,2

Xem đáp án » 08/09/2020 245

Câu 5:

Giá trị nào của x thỏa mãn

[(7+0,004x):0,9]: 24,7-12,3 = 77,7

Xem đáp án » 08/09/2020 233

Câu 6:

I =

Xem đáp án » 08/09/2020 224

Bình luận


Bình luận