Câu hỏi:

08/09/2020 5,637

Phát biểu nào sau đây là sai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Số thực bao gồm số hữu tỉ và số vô tỉ. Tuy nhiên nếu số thực mà là số hữu tỉ thì sẽ khác số vô tỉ. Do đó phát biểu mọi số thực đều là số vô tỉ là sai.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Q = 

Xem đáp án » 08/09/2020 532

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 08/09/2020 366

Câu 3:

Gọi x là giá trị thỏa mãn 2,25.x+20,5x-1219=113. Chọn câu đúng

Xem đáp án » 08/09/2020 322

Câu 4:

Giá trị nào của x thỏa mãn

(10,22:0,7)x : 0,001 -125= 12,2

Xem đáp án » 08/09/2020 243

Câu 5:

Giá trị nào của x thỏa mãn

[(7+0,004x):0,9]: 24,7-12,3 = 77,7

Xem đáp án » 08/09/2020 231

Câu 6:

I =

Xem đáp án » 08/09/2020 222

Bình luận


Bình luận