Câu hỏi:

08/09/2020 1,578

Cho x8=y-7=z12 và 3x + 10y - 2z = 236. Tính x + y + z

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kết quả của phép tính 34+14:1220

Xem đáp án » 08/09/2020 1,705

Câu 2:

Thực hiện phép tính -14.6211+3911.-14 ta được kết quả là

Xem đáp án » 08/09/2020 1,368

Câu 3:

Trên một công trường ba đội lao động có tất cả 196 người. Nếu chuyển 13số người của đội I, 14số người đội II và 15 số người đội III đi làm việc khác thì số ngời còn lại của ba đội bằng nhau. Số người ban đầu của đội I; đội II; đội III lần lượt là:

Xem đáp án » 08/09/2020 1,301

Câu 4:

Tìm số tự nhiên x, y thỏa mãn 2x+1.5y=20x. Chọn câu đúng

Xem đáp án » 08/09/2020 1,226

Câu 5:

Nhà trường đề ra chỉ tiêu phấn đấu của học kì I đối với học sinh khối 7 là số học sinh giỏi, khá , trung bình , yếu của khối tỉ lệ với 9;11;13;3 và  không có học sinh kém. Biết rằng số học sinh khá nhiều hơn số học sinh giỏi là 20 em. Chọn câu sai. Như vậy, theo tiêu chuẩn nhà trường thì:

Xem đáp án » 08/09/2020 929

Câu 6:

Biết x1 là giá trị thỏa mãn 22 và x2 là giá trị thỏa mãn 2514=x+7x-4. Chọn câu đúng

Xem đáp án » 08/09/2020 851

Bình luận


Bình luận