Câu hỏi:

09/09/2020 589

Một người có mắt không bị tật và có khoảng cực cận là 25cm  . Để quan sát một vật nhỏ người này sử dụng một kính lúp có độ tự 20dp. Số bội giác của kính lúp khi người này ngắm chừng ở vô cực là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là: C

Tiêu cự của kính là: f=1D=120=0,05m=5cm

Số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực là: G=OCCf=255=5

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trên vành kính lúp có ghi 4x , tiêu cự của kính là:

Xem đáp án » 09/09/2020 7,581

Câu 2:

Một người đặt mắt cách kính lúp một khoảng l để quan sát một vật nhỏ, trên kính có ghi 5x. Để số bội giác của kính không phụ thuộc vào cách ngắm chứng, thì khoảng cách l phải bằng:

Xem đáp án » 09/09/2020 2,198

Câu 3:

Để ngắm chừng qua kính lúp, thao tác nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 09/09/2020 1,003

Câu 4:

Khi nói về kính lúp, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 09/09/2020 996

Câu 5:

Khi nói về kính lúp, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 09/09/2020 867

Câu 6:

Một kính lúp có ghi 3x. Số liệu này cho biết

Xem đáp án » 09/09/2020 784

Câu 7:

Kính lúp đơn giản được cấu tạo bởi một:

Xem đáp án » 09/09/2020 597

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK