Câu hỏi:

17/09/2020 3,779

Hô hấp ngoài là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là D

Quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông qua bề mặt trao đổi khí của các cơ quan hô hấp như phổi, da, mang…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hô hấp là:

Xem đáp án » 17/09/2020 16,118

Câu 2:

Bề mặt trao đổi khí có các đặc điểm

Xem đáp án » 17/09/2020 8,092

Câu 3:

Trong các phát biểu về bề mặt trao đổi khí có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Bề mặt trao đổi khí rộng.

(2) Bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt giúp O2CO2 dễ dàng khuếch tán qua.

(3) Bề mặt trao đổi khí có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp.

(4) Có sự chênh lệch nồng độ khí O2CO2 để các khí đó dễ dàng khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí

Xem đáp án » 17/09/2020 5,164

Câu 4:

Nồng độ O2CO2 trong tế bào so với ở ngoài cơ thể như thế nào?

Xem đáp án » 17/09/2020 5,066

Câu 5:

Trao đổi khí ở phổi thực chất là

Xem đáp án » 17/09/2020 4,572

Câu 6:

Điều nào sau đây đúng với hiệu quả trao đổi khí ở động vật?

Xem đáp án » 17/09/2020 3,217

Bình luận


Bình luận