Câu hỏi:

17/09/2020 4,618

Trao đổi khí ở phổi thực chất là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là C

Sự trao đổi khí ở phổi là quá trình hô hấp ngoài, là sự trao đổi giữa môi trường và cơ thể

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hô hấp là:

Xem đáp án » 17/09/2020 16,222

Câu 2:

Bề mặt trao đổi khí có các đặc điểm

Xem đáp án » 17/09/2020 8,212

Câu 3:

Trong các phát biểu về bề mặt trao đổi khí có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Bề mặt trao đổi khí rộng.

(2) Bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt giúp O2CO2 dễ dàng khuếch tán qua.

(3) Bề mặt trao đổi khí có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp.

(4) Có sự chênh lệch nồng độ khí O2CO2 để các khí đó dễ dàng khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí

Xem đáp án » 17/09/2020 5,207

Câu 4:

Nồng độ O2CO2 trong tế bào so với ở ngoài cơ thể như thế nào?

Xem đáp án » 17/09/2020 5,175

Câu 5:

Hô hấp ngoài là

Xem đáp án » 17/09/2020 3,890

Câu 6:

Điều nào sau đây đúng với hiệu quả trao đổi khí ở động vật?

Xem đáp án » 17/09/2020 3,293

Bình luận


Bình luận