Câu hỏi:

18/09/2020 156

Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn hở chỉ thực hiện chức năng nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là D

Hệ tuần hoàn hở chỉ vận chuyển dinh dưỡng và sản phẩm bài tiết

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao ở lưỡng cư và bò sát (trừ cá sấu) có sự pha máu?

Xem đáp án » 18/09/2020 20,014

Câu 2:

Ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở

Xem đáp án » 18/09/2020 16,440

Câu 3:

Ý nào không phải là ưu điểm của tuần hoàn kép so với tuần hoàn đơn?

Xem đáp án » 18/09/2020 16,288

Câu 4:

Hệ tuần hoàn của động vật được cấu tạo từ những bộ phận nào?

Xem đáp án » 18/09/2020 14,701

Câu 5:

Hệ tuần hoàn hở có ở động vật nào?

Xem đáp án » 18/09/2020 13,748

Câu 6:

Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín như thế nào?

Xem đáp án » 18/09/2020 12,767

Câu 7:

Trong hệ tuần hoàn kín, máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?

Xem đáp án » 18/09/2020 10,092

Bình luận


Bình luận