Câu hỏi:

10/11/2020 295

Tìm ƯCLN và BCNN của:

a, 24 và 10

b, 150 và 84

c, 140; 210 và 56

d, 105; 84 và 30

Trả lời:

a, Ta có: 24 = 23.3; 10 = 2.5

=> ƯCLN(24;10) = 2

BCNN(24;10) = 23.3.5 = 120

b, Ta có: 150 = 2.3.52; 84 = 22.3.7

=> ƯCLN(150;84) = 2.3 = 6

BCNN(150;84) = 22.3.52.7

c, Ta có: 140 = 22.5.7; 210 = 2.3.5.7; 56 = 23.7

=> ƯCLN(140;210;56) = 2.7 = 14

BCNN(140;210;56) = 23.3.5.7 = 840

d, Ta có: 105 = 3.5.7; 84 = 22.3.7; 30 = 2.3.5

=> ƯCLN(105;84;30) = 3

BCNN(105;84;30) = 22.3.5.7 = 420

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lớp 6A có 18 bạn Nam và 24 bạn Nữ. Trong một buổi sinh hoạt lớp, bạn lớp trưởng dự kiến chia các bạn thành từng nhóm sao cho số bạn nam trong mỗi nhóm đều bằng nhau và số bạn nữ cũng vậy. Hỏi có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu nhóm? Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ?

Xem đáp án » 10/11/2020 720

Câu 2:

Lớp 6A có 25 học sinh thích môn Toán, có 24 học sinh thích môn Văn, trong đó có 13 học sinh thích cả hai môn Toán và Văn , có 9 học sinh không thích cả Văn lẫn Toán. Tính số học sinh của lớp 6A

Xem đáp án » 10/11/2020 510

Câu 3:

Điền chữ số vào dấu * để :

a, 423*chia hết cho 35

b, 613* chia hết cho 29

Xem đáp án » 10/11/2020 253

Câu 4:

Chứng tỏ rằng hai số n+1 3n+4(nN) là hai số nguyên tố cùng nhau

Xem đáp án » 10/11/2020 212

Câu 5:

Tìm số tự nhiên x biết:

a, 128 – 3(x+4) = 23

b, 12x-43.83=4.84

c, [(4x+28).3+55]:5 = 35

d, 720:[41 – (2x – 5)] = 23.5

Xem đáp án » 10/11/2020 191

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »