Câu hỏi:

12/11/2020 3,742

Cho góc xOy. Từ điểm A nằm trong góc đó kẻ AH vuông góc với Ox (H thuộc Ox) và AK vuông góc với Oy (K thuộc Oy). Trên tia đối của tia HA lấy điểm B sao cho HB = HA. Trên tia đối của tia KA lấy điểm C sao cho KC = KA. Chứng minh OB = OC.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho xOy^ = 120°. Vẽ các tia Oz và Ot nằm trong xOy^ sao cho Oz vuông góc với Ox và Ot vuông góc với Oy.

a) Tính số đo góc zOt.

b) Gọi Om và On lần lượt là hai tia phân giác của hai góc xOt^yOz^. Chứng minh tia OmOn.

Xem đáp án » 12/11/2020 8,570

Câu 2:

Cho xOy^= 120°. Ở phía ngoài của góc vẽ hai tia Oc và Od sao cho Od  OxOc  Oy. Gọi Om và On theo thứ tự là phân giác của xOy^ và dOc^; Oy' là tia đối của tia Oy. Chứng minh:

a) Ox là tia phân giác của y'Om^;

b) Oy' nằm giữa hai tia Ox và Od;

c) Góc mOn là góc bẹt.

Xem đáp án » 12/11/2020 5,691

Câu 3:

Vẽ góc xOy có số đo bằng 45°. Lấy điểm A bất kì nằm trong xOy^. Qua A vẽ đường thẳng d vuông góc với tia Ox tại B, đường thẳng d' vuông góc với tia Oy tại C và đường thẳng d" đi qua A và vuông góc với BC.

Xem đáp án » 12/11/2020 4,784

Câu 4:

Cho hai tia Ox và Oy vuông góc với nhau. Trong góc xOy^, ta vẽ hai tia Oa và Ob sao cho aOx^=bOy^= 30°. Vẽ tia Oc sao cho tia Oy là tia phân giác của aOc^. Chứng tỏ tia Oa là phân giác của bOx^ và hai tia Ob, Oc vuông góc với nhau.

Xem đáp án » 12/11/2020 4,483

Câu 5:

Cho góc nhọn xOy^. Trên một nửa mặt phẳng bờ Ox chứa tia Oy, kẻ tia Ox' vuông góc với Ox. Trên một nửa mặt phẳng bờ Oy chứa tia Ox, vẽ tia Oy' vuông góc với Oy. Chứng minh hai góc xOy^ và x'Oy'^ có cùng tia phân giác và tổng số đo hai góc bằng 180°.

Xem đáp án » 12/11/2020 2,972

Câu 6:

Cho góc aOb có số đo bằng 50°. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ Ob chứa tia Oa, vẽ tia Om vuông góc với Ob. Trên nửa mặt phẳng còn lại vẽ tia On vuông góc với Oa.

a) Chứng minh hai góc aOm và bOn bằng nhau.

b) Vẽ Om' là tia đối của tia Om. Tính số đo góc m'On.

Xem đáp án » 12/11/2020 1,804

Bình luận


Bình luận