Câu hỏi:

24/11/2020 14,829

Cho hình vẽ bên biết a // b và A1^  =50°.Tính số đo các góc còn lại trong hình vẽ.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A1^ và A2^ là hai góc kề bù nên A1^+A2^=180°

A2^=180°A1^=180°50°=130°B3^=B1^=A3^=A1^=50°B4^=B2^=A4^=A2^=130°.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính số đo x trong hình sau

a. b. 

Xem đáp án » 24/11/2020 6,389

Câu 2:

Cho hình vẽ bên biết n // m và M1^    N1^  =  50°.

Tính M2^  và N2^

Xem đáp án » 24/11/2020 5,232

Câu 3:

Trên hình vẽ bên biết MN // PQ // OE và M^=45°,P^  =130°. Tính MOP^

Xem đáp án » 24/11/2020 5,076

Câu 4:

Cho hình vẽ, biết AB //CD. Chứng tỏ: EAB  ^  +  ECD^  +  AEC^  =  360°

Xem đáp án » 24/11/2020 4,482

Câu 5:

Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau, bị cắt bởi đường thẳng c tại A(Aa) và B(Bb) sao cho một góc nhọn tạo bởi a và c là A1^=350 (hình bên). Qua B vẽ đường thẳng b1 sao cho góc đồng vị với A1^ (đối với a và b1 bị cắt bởi c) bằng 30o. Cũng qua B, vẽ đường thẳng b2 sao cho góc kề bù với góc đồng vị của A1^ (đối với a và b2 bị cắt bởi c) bằng 145o. Hỏi ba đường thẳng b, b1, b2 những đường thẳng nào trùng nhau, vì sao?

Xem đáp án » 24/11/2020 3,429

Câu 6:

Cho hình vẽ bên biết a // b và A1^  +  A2^  +  A3^  =  310°.

a) Tính A1^

b) So sánh A2^ và B4^

Xem đáp án » 24/11/2020 2,961

Bình luận


Bình luận