Câu hỏi:

14/12/2020 158

Qua đoạn trích “Nỗi thương mình”, có thể nói gì về tình cảm của tác giả đối với nhân vật?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thể hiện thái độ trân trọng đầy cảm thông của nhà thơ đối với Thúy Kiều. Hình tượng nhân vật Thúy Kiều vẫn hiện lên cao đẹp, có phần đáng thương, dưới góc nhìn đầy cảm thông của nhà thơ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong cuộc tái ngộ Kim Trọng nói với Kiều: “Như nàng lấy hiếu làm trinh/ Bụi nào cho đục được mình ấy vay?”. Theo em đoạn trích “Nỗi thương mình” có thể góp phần lí giải câu nói đó như thế nào?

Xem đáp án » 14/12/2020 252

Câu 2:

Đánh giá chung về tư tưởng đoạn trích “Nỗi thương mình”

Xem đáp án » 14/12/2020 201

Câu 3:

Cho biết những dạng thức đối xứng khác nhau được sử dụng trong đoạn trích “Nỗi thương mình” và giá trị nghệ thuật của chúng.

Xem đáp án » 14/12/2020 176

Câu 4:

Giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích “Nỗi thương mình”

Xem đáp án » 14/12/2020 173

Câu 5:

Nội dung đoạn trích “Nỗi thương mình”

Xem đáp án » 14/12/2020 154

Câu 6:

Bút pháp ước lệ trong đoạn trích “Nỗi thương mình” có ý nghĩa như thế nào đối với việc diễn tả thân phận éo le của nàng Kiều?

Xem đáp án » 14/12/2020 145

Bình luận


Bình luận