Câu hỏi:

14/12/2020 198

Đánh giá chung về tư tưởng đoạn trích “Nỗi thương mình”

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đoạn trích là một đoạn đời đầy bi kịch của Kiều. Nguyễn Du đã thể hiện vẻ đẹp tâm hồn và nhân cách của Kiều ngời lên giữa một xã hội bạo tàn, nhơ bẩn với sự cảm thông sâu sắc của người nghệ sĩ. Đoạn trích góp phần thể hiện giá trị nhân văn cao cả của tác phẩm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong cuộc tái ngộ Kim Trọng nói với Kiều: “Như nàng lấy hiếu làm trinh/ Bụi nào cho đục được mình ấy vay?”. Theo em đoạn trích “Nỗi thương mình” có thể góp phần lí giải câu nói đó như thế nào?

Xem đáp án » 14/12/2020 249

Câu 2:

Cho biết những dạng thức đối xứng khác nhau được sử dụng trong đoạn trích “Nỗi thương mình” và giá trị nghệ thuật của chúng.

Xem đáp án » 14/12/2020 174

Câu 3:

Giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích “Nỗi thương mình”

Xem đáp án » 14/12/2020 169

Câu 4:

Qua đoạn trích “Nỗi thương mình”, có thể nói gì về tình cảm của tác giả đối với nhân vật?

Xem đáp án » 14/12/2020 156

Câu 5:

Nội dung đoạn trích “Nỗi thương mình”

Xem đáp án » 14/12/2020 152

Câu 6:

Bút pháp ước lệ trong đoạn trích “Nỗi thương mình” có ý nghĩa như thế nào đối với việc diễn tả thân phận éo le của nàng Kiều?

Xem đáp án » 14/12/2020 142

Bình luận


Bình luận