Câu hỏi:

30/12/2020 166

Trình bày cách gọi tên axit?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Axit được gọi tên như sau:

- Axit không có oxi: Tên axit = Axit + tên phi kim + hiđric.

Ví dụ:

HCl : Axit clohiđric,

H2S: Axit sunfuhiđric.

- Axit có oxi:

* Axit có nhiều nguyên tử oxi: Tên axit = Axit + tên phi kim + ic.

Ví dụ:

HNO3: Axit nitric,

H2SO4: Axit sunfuric.

* Axit có ít nguyên tử oxi: Tên axit = Axit + tên phi kim + ơ.

Ví dụ:

H2SO3: Axit sunfurơ,

HNO2: Axit nitrơ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa của bảng tính tan trong nước của các axit – bazơ – muối ?

Xem đáp án » 30/12/2020 1,305

Câu 2:

Hãy nêu cách sử dụng hóa chất trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 643

Câu 3:

Cho biết cách tính khối lượng dung dịch?

Xem đáp án » 30/12/2020 617

Câu 4:

Hãy nêu một số dụng cụ trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 584

Câu 5:

Nêu một số quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 433

Câu 6:

Trình bày cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước?

Xem đáp án » 30/12/2020 389

Câu 7:

Dung dịch bão hòa là gì? Dung dịch chưa bão hòa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 340

Bình luận


Bình luận