Câu hỏi:

30/12/2020 197

Bazơ là gì? Phân loại bazơ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Bazơ là hợp chất mà phân tử có 1 nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay nhiều nhóm hiđroxit (-OH).

Công thức chung: M(OH)n

Trong đó: - M: là kim loại.

- OH: là nhóm hiđroxit.

- n: hoá trị của kim loại

- Dựa vào độ tan trong nước bazơ được chia làm hai loại:

+ Bazơ tan được trong nước (kiềm).

Ví dụ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,...

+ Bazơ không tan trong nước.

Ví dụ: Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3,...

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa của bảng tính tan trong nước của các axit – bazơ – muối ?

Xem đáp án » 30/12/2020 1,305

Câu 2:

Hãy nêu cách sử dụng hóa chất trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 643

Câu 3:

Cho biết cách tính khối lượng dung dịch?

Xem đáp án » 30/12/2020 617

Câu 4:

Hãy nêu một số dụng cụ trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 583

Câu 5:

Nêu một số quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 432

Câu 6:

Trình bày cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước?

Xem đáp án » 30/12/2020 389

Câu 7:

Dung dịch bão hòa là gì? Dung dịch chưa bão hòa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 340

Bình luận


Bình luận