Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Tên bazơ = tên kim loại + hoá trị (nếu kim loại có nhiều hoá trị) + hiđroxit

- Ví dụ:

NaOH: natri hiđroxit,

Ca(OH)2: canxi hiđroxit,

Fe(OH)2: sắt (II) hiđroxit

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa của bảng tính tan trong nước của các axit – bazơ – muối ?

Xem đáp án » 30/12/2020 1,881

Câu 2:

Hãy nêu một số dụng cụ trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 927

Câu 3:

Hãy nêu cách sử dụng hóa chất trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 872

Câu 4:

Nêu một số quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 784

Câu 5:

Cho biết cách tính khối lượng dung dịch?

Xem đáp án » 30/12/2020 752

Câu 6:

Trình bày cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước?

Xem đáp án » 30/12/2020 575

Câu 7:

Dung dịch bão hòa là gì? Dung dịch chưa bão hòa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 477

Bình luận


Bình luận