Câu hỏi:

30/12/2020 184

Cách gọi tên muối? Ví dụ minh họa

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tên muối = tên kim loại (thêm hóa trị nếu kim loại có nhiều hoá trị) + tên gốc axit

Ví dụ:

Na2SO4 : natri sunfat,

Fe(NO3)3: sắt (III) nitrat,

KHCO3: kali hiđrocacbonat

Chú ý:

- Cl: clorua

=S: sunfua

= SO3: sunfit

= SO4: sunfat

=CO3: cacbonat

≡ PO4: photphat.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa của bảng tính tan trong nước của các axit – bazơ – muối ?

Xem đáp án » 30/12/2020 1,306

Câu 2:

Hãy nêu cách sử dụng hóa chất trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 644

Câu 3:

Cho biết cách tính khối lượng dung dịch?

Xem đáp án » 30/12/2020 618

Câu 4:

Hãy nêu một số dụng cụ trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 586

Câu 5:

Nêu một số quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 433

Câu 6:

Trình bày cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước?

Xem đáp án » 30/12/2020 390

Câu 7:

Dung dịch bão hòa là gì? Dung dịch chưa bão hòa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 342

Bình luận


Bình luận