Câu hỏi:

30/12/2020 243

Hãy cho biết tính tan trong nước của một số axit, bazơ, muối?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tính tan trong nước của một số axit, bazơ, muối:

- Axit: Tất cả các axit đều tan trừ axit silisic (H2SiO3).

- Bazơ: Hầu hết bazơ không tan trừ: LiOH; KOH; NaOH; Ba(OH)2; Ca(OH)2; Sr(OH)2 …

- Muối:

+ Các muối luôn hòa tan là muối nitrat (muối chứa – NO3) và muối axit.

Ví dụ: NaNO3, Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, NaHSO3 …

+ Các muối clorua, sunfat hầu hết tan. Trừ một số muối không tan như bạc clorua (AgCl), chì clorua (PbCl2) , bari sunfat (BaSO4), chì sunfat (PbSO4).

+ Phần lớn các muối cacbonat và muối photphat không tan (trừ muối của các kim loại Na, K, Li).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa của bảng tính tan trong nước của các axit – bazơ – muối ?

Xem đáp án » 30/12/2020 1,305

Câu 2:

Hãy nêu cách sử dụng hóa chất trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 644

Câu 3:

Cho biết cách tính khối lượng dung dịch?

Xem đáp án » 30/12/2020 617

Câu 4:

Hãy nêu một số dụng cụ trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 586

Câu 5:

Nêu một số quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 30/12/2020 433

Câu 6:

Trình bày cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước?

Xem đáp án » 30/12/2020 389

Câu 7:

Dung dịch bão hòa là gì? Dung dịch chưa bão hòa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 342

Bình luận


Bình luận